Βεβαίωση Επαγγελματικής Ρεφλεξολογίας Quality Training Label (QTL) by ACTA

Quality Training Label (QTL) by ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σε επίπεδο EXPERT!

Οι σχολές εναλλακτικών σπουδών Olistiki.gr και Reflexologia.gr, πέρασαν επιτυχώς την διαδικασία έγκρισης Quality Traning Label by ACTA, τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του Προτύπου Ποιότητας QTL είναι να προσφέρει την πιστοποίηση των μαθημάτων και των προγραμμάτων που διενεργούνται στις σχολές μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλα, άρτια και ποιοτικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σειρά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Ανάπτυξη λεπτομερών, αυστηρών κριτηρίων και διαδικασιών για την έγκριση οργανισμών μέσω του Quality Training Label, έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Μέσα από έλεγχο ο οποίος διεξάγεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό όπως οι Quality Training Label Επιθεωρητές και την παρακολούθηση της προόδου του Εκπαιδευτικού Φορέα / Εταιρίας , σχετικά με την αξιοπιστία του περιεχομένου, την αξιολόγηση και την ποιότητα των μαθημάτων και των προγραμμάτων.


		
Σε ποιούς απευθύνεται:
Η πιστοποίηση αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μηνιαίων ή εβδομαδιαίων μαθημάτων Επαγγελματικής Ρεφλεξολογίας στις σχολές μας και έχουν λάβει δίπλωμα παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης Quality Training Label (QTL) by ACTA, θα συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν στη σχολή μας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στη γραμματεία της σχολής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2316016726.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης Quality Training Label (QTL) by ACTA, θα συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν στη σχολή μας
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στη γραμματεία της σχολής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2316016726.
Event Details
ΠΡΟΣΕΧΩΣ