Συναντήσεις

Η σχολή εναλλακτικών σπουδών Olistiki.gr έχει καθιερώσει τον θεσμό των Συναντήσεων στα πλαίσια της υποστήριξης του εναλλακτικού τρόπου σκέψης και ζωής και λειτουργεί ως ομπρέλα αγκαλιάζοντας όλες τις εκφάνσεις της ολιστικής προσέγγισης. Οι συναντήσεις είναι στην κυριολεξία ζωντανοί οργανισμοί, διότι υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή και διαδραστική εξέλιξη.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ