Μαθήματα Yoga

Η σχολή εναλλακτικών σπουδών Olistiki.gr λειτουργεί και ως χώρος ευεξίας και ήπιας άσκησης φιλοξενώντας Μαθήματα Yoga.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ