Η θεωρία της ζωνορεφλεξολογίας

Από τις βασικές θεωρίες της ρεφλεξολογίας είναι η Ζωνορεφλεξολογία. Οι ρεφλεξολόγοι θεωρούν ότι το σώμα μπορεί να “χωριστεί΄” σε κάθετες και οριζόντιες ζώνες που αντιστοιχούν σε περιοχές και μέρη του οργανισμού. Η πίεση που εφαρμόζεται σε αυτή την περιοχή θα βοηθήσει συγκεκριμένο όργανο ή συγκεκριμένο μέρος να ανακουφίσει τον πόνο και τα συμπτώματα μιας νόσου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, υπάρχει ένα αόρατο μονοπάτι που εκτείνεται κατά μήκος του σώματος σε μια κατακόρυφη μορφή με βάση τις γραμμές αντί για χάρτες ρεφλεξολογίας, όπου κάθε σημείο στα πέλματα των χεριών και των ποδιών αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο. Η θεραπεία ζώνης ( εικόνα ) αντιπροσωπεύει πέντε ζώνες και στις δύο πλευρές των ποδιών. Αυτές η οι ζώνες διατρέχουν κατά μήκος ολόκληρων τμημάτων του σώματος από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα άκρα των δακτύλων (χεριών-πελμάτων) και ολόκληρο το σώμα χωρίζεται σε δέκα ζώνες αντανακλαστικών.  Κάθε ζώνη διασυνδέεται με διαφορετικά μέρη του σώματος. Η σχέση των οργάνων με τις ζώνες παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Ένα εξωτερικό αρχείο που περιέχει μια εικόνα, εικόνα, κλπ. Το όνομα του αντικειμένου είναι gr9.jpg

Κοινοποίηση σε
ΠΡΟΣΕΧΩΣ