Εκπαίδευση

Η σχολή εναλλακτικών σπουδών Olistiki.gr βρίσκεται μέσα στον πυρήνα της εκπαίδευσης εναλλακτικών θεραπειών με δύο τρόπους, τις ολοκληρωμένες σπουδές αλλά και τα αυτοτελή σεμινάρια.

Η εμπειρία και οι σύγχρονες αντιλήψεις μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο σύστημα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Μέσα από στοχευόμενη και απόλυτα εξειδικευμένη ύλη, χωρίς επιπρόσθετα, η εκπαίδευση γίνεται εξαιρετικά αποδοτική.

Σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης, είτε ολοκληρωμένης είτε αυτοτελών σεμιναρίων δίδονται αντίστοιχες Βεβαιώσεις και Διπλώματα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια

ΠΡΟΣΕΧΩΣ