Εκδηλώσεις

Η σχολή εναλλακτικών σπουδών Olistiki.gr οργανώνει πολύ συχνά εκδηλώσεις με αντικείμενα που αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής, την ευεξία, τον ψυχισμό, την πνευματικότητα, την αυτογνωσία, τον διαλογισμό, και πολλές ακόμα προσεγγίσεις ολιστικού περιεχομένου. Στην εποχή μας όλο και περισσότερος κόσμος ανταποκρίνεται σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, διότι ο τρόπος ζωής και οι ανάγκες του ανθρώπου τον ωθούν στα άκρα της ενέργειάς του, με αποτέλεσμα την ανάγκη για επαναφόρτιση με πιό ”εσωτερικούς” τρόπους.

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της σχολής Olistiki.gr γιατί αποδεικνύονται πολύ σημαντικές για την αναγνώριση του εναλλακτικού τρόπου ζωής , που τεκμηριωμένα πια, πολύς κόσμος έχει αρχίσει να αγκαλιάζει.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ