Ποια βελονιστικά σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν στην Πνευμονία

πνευμονία

Ποια βελονιστικά σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν στην Πνευμονία;

Ερευνητές από το Κεντρικό Νοσοκομείο Hanzhong Railway συνδύασαν τη θεραπεία παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής (ΠΚΙ) με φαρμακευτική θεραπεία σε ελεγχόμενη κλινική δοκιμή για ασθενείς με πνευμονία. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο ομάδες. Η ομάδα ελέγχου, η οποία έλαβε την τυπική φαρμακευτική θεραπεία και η ομάδα θεραπείας, η οποία έλαβε την τυπική φαρμακευτική θεραπεία μαζί με βελονισμό (ΠΚΙ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα ελέγχου είχε ποσοστό επιτυχίας 88% και η ομάδα θεραπείας είχε 98%. Η έρευνα απέδειξε πως η προσθήκη της θεραπείας με ΠΚΙ αύξησε το συνολικό αποτέλεσμα κατά 10%.

Οι ακόλουθες παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του ασθενούς: χρόνος εξαφάνισης των συμπτωμάτων και σημείων, διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, μετρήσεις λευκών αιμοσφαιρίων, επίπεδα προκαλσιτονίνης, δείκτες ανοσίας και ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο χρόνος εξαφάνισης των συμπτωμάτων και των σημείων ήταν σημαντικά ταχύτερος και η διάρκεια της απαιτούμενης παραμονής στο νοσοκομείο ήταν μικρότερη στην ομάδα συνδυασμένης θεραπείας. Και οι δύο ομάδες είχαν βελτιώσεις με την ομάδα συνδυασμένης θεραπείας βελονισμού να έχει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά θετικών αποτελεσμάτων ασθενών. Ο ρυθμός ανεπιθύμητης αντίδρασης στη συνδυασμένη ομάδα θεραπείας ήταν 1,67% και 3,34% στην ομάδα ελέγχου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η προσθήκη βελονισμού σε τυπικά πρωτόκολλα φαρμακευτικής θεραπείας αυξάνει τον αποτελεσματικό ρυθμό ενώ ταυτόχρονα μειώνει το ρυθμό ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θεραπεία
Τα κύρια σημεία αναφοράς που επιλέχθηκαν για τη θεραπεία της πνευμονίας ήταν τα ακόλουθα:

  • LU1
  • LI16
  • BL13
  • BL12

Προστέθηκαν επιπλέον δευτερεύοντα σημεία αναφοράς με βάση την παρουσίαση των συμπτωμάτων. Για υψηλό πυρετό, προστέθηκαν τα ακόλουθα σημεία αναφοράς:

  • GV14
  • LI11

Για πόνο στο στήθος, προστέθηκε το ακόλουθο σημείο αναφοράς:

  • PC6

Για κοιλιακή διάταση, προστέθηκε το ακόλουθο σημείο αναφοράς:

  • ST36

Για όσους δεν γνωρίζουν βελονισμό, επίδραση σχετική μπορεί να γίνει με μόξα ή δακτυλοπίεση. Για αγορά άκαπνης μόξας πατήστε ΕΔΩ

Τα σημεία μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο πατώντας πχ. MERIDIAN LU 1

Κοινοποίηση σε