Αστρική προβολή ή πέταγμα ψυχής

Αστρική προβολή ή πέταγμα ψυχής

Στην αστρική προβολή το φυσικό μας σώμα δεν ταξιδεύει πουθενά. Η ψυχή μας όμως ταξιδεύει. Έχει αποδειχθεί ότι ο φυσικός οργανισμός μας ( σώμα) περιβάλλεται από την αύρα η οποία στην ουσία είναι τρία σώματα μαζί. Το φυσικό (ορατό) σώμα, το αστρικό ή αιθερικό και το διανοητικό η πνευματικό. Το φυσικό είναι αυτό που βλέπουμε, το αιθερικό η αστρικό περιλαμβάνει τον κατώτερο ασυνείδητο νου ή ενστικτώδη φύση και την συναισθηματική συνείδηση. Το νοητικό περιλαμβάνει τη λογική συνείδηση και το πνευματικό τον ανώτερο ασυνείδητο νου.
Όλα αυτά στην καθημερινή γλώσσα είναι το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Δεν είναι τρία ξεχωριστά πράγματα. Είναι ένα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν είναι διαφορετικά σώματα, άλλα επίπεδα. Το ένα βοηθάει το άλλο η τα δύο το ένα και ούτω καθεξής.
Έχει αποδειχθεί πια, επιστημονικά ότι το μυαλό μπορεί να φέρει το σώμα πίσω στην υγεία και πως τα ενστικτώδη επίπεδα μπορούν να εκπαιδευτούν από το λογικό μυαλό έτσι ώστε να ελέγχουν το φυσικό σώμα με ειδικούς και ασυνήθιστους τρόπους.
Στην αστική αστρική προβολή προβάλλεται ένα μέρος του αστρικού ή συναισθηματικού. Άρα αυτό που προβάλλεται είναι ένα μέρος της ψυχής. Για να το πετύχει κάνεις πρέπει να έχει «μεγάλη ψυχή».
Γιατί;
Ενώ είναι κάτι που όλοι το κάνουμε ασυνείδητα, όταν πρόκειται να το κάνουμε συνειδητά φοβόμαστε. Ο φόβος είναι το χειρότερο συναίσθημα. Δεν είναι όμως ανίκητος!
Να είστε σίγουροι πως ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ Η ΨΥΧΗ, ΥΠΕΡΝΙΚΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Άρθρο: Σία Νικολαΐδου – Σύμβουλος Εναλλακτικών-Ψυχικών ερευνών

Τα σεμινάρια της κ. Νικολαΐδου μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Εκπαίδευση στην Ολιστική Βοτανοθεραπεία – Αρωματοθεραπεία – Παρασκευή φυτικών προϊόντων

Εκπαίδευση στο Φένκ Σούι (Feng Shui)

Εκπαίδευση στην Αστρική Προβολή

Σεμινάριο: Ραδιαισθησία και χρήση του Εκκρεμούς

Κοινοποίηση σε